Zkoušky

   
 

Seznam zkoušek prováděných laboratoří v působnosti akreditace:

Gravimetrie
Iontová chromatografie
Kovy
Mikrobiologie
Odměrná analýza
Organická analýza - fenoly
Organická analýza - fenoxy kyseliny

Organická analýza - herbicidy
Organická analýza - OCP
Organická analýza - PAU
Organická analýza - PCB
Organická analýza - skupinové ukazatele
Organická analýza - triaziny
Organická analýza - VOC
Potenciometrie
UV-VIS

Všechny zkoušky