Něco o nás

   
 

Laboratoř má dlouholetou tradici, která je dána vznikem Ústavu nerostných surovin v padesátých letech, kdy byla analytická laboratoř podstatnou součástí výzkumného ústavu. Laboratoř sloužila zpočátku výhradně geologům při vyhledávání nových ložisek nerostných surovin nejen u nás, ale doslova po celém světě. Proto se zpočátku zabývala především analýzami hornin a nerostných surovin a v tomto oboru byla v tehdejší době pokládána za špičku. Postupně se působnost laboratoře rozšířila na analýzy pitných a studničních vod a později i na analýzy dalších vzorků životního prostředí, což úzce souviselo s výzkumnými úkoly řešenými v ústavu v dobách, kdy zájem o životní prostředí nebyl ještě obecněji rozšířen.

Po privatizaci vznikla akciová společnost Ústav nerostných surovin, a.s. a laboratoř jako její součást začala na trhu nabízet své služby státním institucím, podnikům i široké občanské veřejnosti.. Počátkem devadesátých let se laboratoř pružně přizpůsobila novým nárokům ze strany zákazníků a začala postupně rozšiřovat svoji odbornost a tím i nabídku svých služeb především v souladu s požadavky nově vznikající ekologické legislativy.

V roce 1994 získala laboratoř poprvé akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Od té doby dále laboratoř rozšiřovala svoje přístrojové vybavení a tím i škálu metod o bakteriologické testy, především však do oblasti organické analýzy, která v minulých dobách nebyla v laboratoři zastoupena. Všechny nové metody byly po zavedení akreditovány. Tento trend pokračuje až do současnosti.

V roce 1998 vznikla z laboratoře společnost ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. Tato nová společnost poněkud zeštíhlela, ale zůstala tradice naplněná zkušenostmi stabilního pracovního kolektivu, který je schopen se uplatnit jako tým. O tom svědčí úspěchy ve veřejných soutěžích a zdar při plnění náročných požadavků jejich vyhlašovatelů.

ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. chce být pružnou společností, která na vysoké odborné úrovni dokáže splnit nároky velkých zadavatelů, ale současně uspokojit potřeby drobných zákazníků. Zda se nám to daří, musíte vyzkoušet sami a přijít za námi.