Služby

   
 
Nezbytnou součástí činnosti laboratoře je politika kvality. Jejím smyslem je trvalé uspokojování potřeb zákazníků v oblasti laboratorních služeb, které jsou laboratoří nabízeny v co možná nejširším rozsahu."
  
Odpady
Pitné vody
Podzemní vody
Povrchové vody, závlahové vody
Odpadní vody
Čistírenské kaly
Komposty
Sedimenty z vodních toků a nádrží
Půdy
Kontaminované zeminy
Elektrárenské popílky
Geologické vzorky
Zemědělské produkty a potraviny
Speciální analýzy vzorků z výrobních technologií

Bazénové vody
Pískoviště

Balené vody
Materiály pro styk s pitnou vodou

Bioplynové stanice